อนิเมะทั้งหมด

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 1-131 ซับไทย

อนิเมะ Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 1-131 ซับไทย

เรื่องย่อ อนิเมะ
เนื้อเรื่องหลังศึกการต่อสู้กับจอมมารบู ซึ่งโลกสงบสุขไปนานหลายปี แต่แล้วพวกโกคูก็ต้องพบกับศึกครั้งใหม่ ซึ่งจะไม่เหมือนกับตอนภาค GT โดยคราวนี้ทางอาจารย์โทริยามะ อากิระ จะเป็นจะเป็นคนเขียนบทและกำกับการสร้าง ร่วมกับทาง Fuji TV ด้วยตัวเองกันเลย

ดูดราก้อนบอลทุกภาค คลิก!!


 

 

จำนวนการเข้าดู 1245.84K ครั้ง


แก้ไขครั้งล่าสุด 2019-04-19 17:24:16

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 1-131 ซับไทย facebook youtube


ดูอนิเมะ Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 1-131 ซับไทย

Freunde hinzufg.

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 1 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 2 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 3 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 4 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 5 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 6 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 7 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 8 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 9 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 10 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 11 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 12 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 13 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 14 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 15 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 16 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 17 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 18 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 19 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 20 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 21 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 22 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 23 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 24 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 25 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 26 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 27 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 28 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 29 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 30 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 31 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 32 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 33 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 34 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 35 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 36 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 37 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 38 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 39 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 40 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 41 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 42 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 43 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 44 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 45 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 46 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 47 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 48 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 49 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 50 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 51 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 52 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 53 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 54 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 55 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 56 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 57 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 58 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 59 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 60 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 61 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 62 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 63 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 64 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 65 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 66 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 67 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 68 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 69 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 70 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 71 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 72 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 73 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 74 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 75 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 76 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 77 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 78 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 79 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 80 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 81 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 82 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 83 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 84 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 85 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 86 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 87 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 88 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 89 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 90 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 91 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 92 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 93 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 94 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 95 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 96 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 97 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 98 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 99 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 100 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 101 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 102 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 103 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 104 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 105 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 106 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 107 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 108 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 109 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 110 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 111 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 112 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 113 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 114 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 115 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 116 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 117 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 118 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 119 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 120 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 121 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 122 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 123 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 124 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 125 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 126 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 127 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 128 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 129 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 130 ซับไทย

Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 131 ซับไทย

END

 

อนิเมะแนะนำสนุกๆ

Dragonball Super ซับไทย ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ซับไทยดราก้อนบอล ซุปเปอร์ Dragonball Super ดราก้อนบอล Dragon Ball อนิเมะแนะนำ อนิเมะซับไทย จบแล้ว

อนิเมะเรื่อง Dragonball Super ดราก้อนบอล ซุปเปอร์ ตอนที่ 1-131 ซับไทย
ปิดป้ายนี้ปิดป้ายนี้