VIPBET360

อนิเมะทั้งหมด

Love Live! School Idol Project SS1-2 พากย์ไทย

อนิเมะ Love Live! School Idol Project SS1-2 พากย์ไทย

เรื่องย่อ อนิเมะ
โรงเรียนมัธยมปลาย Otonokizaka กำลังเจอกับปัญหาว่ามีนักเรียนมาเรียนน้อยลงทุกที และอาจถึงขั้นต้องปิดตัวลง แต่แล้วก็มีสาวน้อย 9 คนเกิดไอเดียขึ้นว่า จะรวมกลุ่มกันเป็นไอดอลเพื่อให้โรงเรียนเป็นที่รู้จัก และมีคนเข้ามาเรียนมากขึ้นเพื่อไม่ให้โรงเรียนของพวกเธอต้องปิดตัวลง

จำนวนการเข้าดู 13.63K ครั้ง


แก้ไขครั้งล่าสุด 2018-10-10 20:15:26

Love Live! School Idol Project SS1-2 พากย์ไทย facebook youtube


ดูอนิเมะ Love Live! School Idol Project SS1-2 พากย์ไทย

Freunde hinzufg.

Love Live! School Idol Project SS1 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project SS2 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Love Live! School Idol Project ภาค2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

อนิเมะแนะนำสนุกๆ

Love Live! School Idol Project เลิฟไลฟ์! ซันไชน์ อนิเมะแนะนำ อนิเมะพากย์ไทย จบแล้ว

อนิเมะเรื่อง Love Live! School Idol Project SS1-2 พากย์ไทย

Facebook Fanpage

ปิดป้ายนี้ปิดป้ายนี้